2016/09/30

uz31c_144Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14R/. Ene Jainko, ene Errege,
     bedeinkatuko dot zure izena beti ere.

Goratuko zaitut, ene Jainko, ene errege,
bedeinkatuko dot zure izena betiren beti.
Egunero zaitut bedeinkatuko,
zure izena goretsiko beti.   R/.

Errukiorra eta bihozbera da Jauna,
hasarregaitza eta ondoguraz betea.
Ona da Jauna guztientzat,
errukiz betea bere sorkari guztientzat. R/.

Goratu zagiezala, Jauna, zeure sorkari guztiek,
bedeinkatu zeure fededunek;
aitatu begie zure erregetza ospetsua,
berba egin begie zure ahalmenaz. R/.

Fidagarria da Jauna bere berba guztietan,
leiala bere egintza guztietan.
Jaunak eusten deutse jausteko zorian dagozanei,
eta lur jota dagozanak jasoten ditu. R/.

2016/09/29

Urtean Zeharreko XXI._CSal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14R/. Ene Jainko, ene Errege,
     bedeinkatuko dot zure izena beti ere.

Goratuko zaitut, ene Jainko, ene errege,
bedeinkatuko dot zure izena betiren beti.
Egunero zaitut bedeinkatuko,
zure izena goretsiko beti.   R/.

Errukiorra eta bihozbera da Jauna,
hasarregaitza eta ondoguraz betea.
Ona da Jauna guztientzat,
errukiz betea bere sorkari guztientzat. R/.

Goratu zagiezala, Jauna, zeure sorkari guztiek,
bedeinkatu zeure fededunek;
aitatu begie zure erregetza ospetsua,
berba egin begie zure ahalmenaz. R/.

Fidagarria da Jauna bere berba guztietan,
leiala bere egintza guztietan.
Jaunak eusten deutse jausteko zorian dagozanei,
eta lur jota dagozanak jasoten ditu. R/.

urtean zeharreko XXX_CSal 33, 2-3. 17-18. 19 eta 23


R/. Dohakabeak oihu egin eban
     eta Jaunak entzun


Bedeinkatuko dot aldi oro Jauna,
nire ahoan beti haren gorapena.
Harro nago Jaunagaz,
entzun begie apalek eta poztu bediz.   R/.

Gaizkileen aurka Jaunaren aurpegia,
lurretik ezabatzeko hareen gomutapena.
Deadar egiten dabe zintzoek, eta Jaunak entzun,
larrialdi guztietatik libratzen ditu. R/.

Hur jake Jauna bihotz-hautsiei,
salbatzen ditu barru-jausiak.
Jaunak askatzen dau bere zerbitzarien bizia,
Haregan babesten diranek ez dabe zigorrik izango. R/.

2016/09/20

Urtean Zeharreko XXIX. Domekea_C


 
Erantzun salmoa (Sal 120)
R/. Gure laguntza, Jaunaren izena,
     zeru-lurrak egin dituanarena

Mendietara ditut jasoten begiok:
nondik etorriko ete jat laguntza?
Laguntza Jaunagandik datorkit,
zeru-lurrak egin zituan Harengandik. R/.

Jaunak ez deutsu jausten itziko,
zure zaintzailea ez dago lo.
Ez dau inoiz lorik egiten
Israelen zaintzaileak. R/.

Jauna dozu zaintzaile, Jauna kerizpe:
alboan dozu beti.
Ez deutsu gaitzik egingo eguzkiak egunez,
ezta ilargiak ere gauez. R/.

Jaunak zainduko zaitu gaitz guztitik,
zainduko dau zure bizia.
Jaunak zainduko ditu zure ibilera guztiak
oraindanik betidaino. R/.

2016/09/19

uzXXVIII.Domekea_C
Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

edoR/. Agertu dau Jaunak atzerrien aurrean
     Beragandiko garaipena.

Kanta Jaunari kantu barria,
egintza harrigarriak egin ditu-eta:
garaipena emon deutso bere eskumeak,
bere beso santuak.

Bere garaipena ezagutuarazo dau Jaunak,
bere salbamen-egintza agertu nazinoen aurrean.
Ez dau ahaztu bere maitasuna,
Israel herriari deutson leialtasuna.

Munduko bazter guztiek ikusi dabe
gure Jainkoaren garaipena.
Egin irrintzi Jaunari, lur osoa,
egin poz-oihu eta kantu, jo soinua.

uzXXVII.domekea_C
Sal  94, 1-2. 6-7abc. 7d-9


R/. Entzungo al dozue gaur Jaunaren ahotsa:
     “Ez gogortu zuen bihotza”

Zatoze, egin deiogun poz-oihu Jaunari,
poz-irrintzi, salbatzen gaituan harkaitzari.
Aurkeztu gakiozan eskerrak emonez,
Egin deiogun jai txalo eta kantuekin.   R/.

Zatoze, gurtu dagigun ahuspezturik,
belaunikatu gaitezan egin gaituan Jaunaren aurrean.
Bera da-eta gure Jainkoa, 
eta gu Harek larraturiko herria,
haren zainpeko artaldea.  R/.

Entzungo al dozue gaur haren ahotsa:
«Ez gogortu bihotzak Meriban lez,
Masako egunean basamortuan lez,
tentatu egin ninduen-eta zuen gurasoek,
probatu, Nik eginak ikusi arren».  R/.

XXVI.Domekea_C
Sal 145, 6c-7ab. 7c-8. 9-10R/. Goratu egizu Jauna, ene barrua.

Betiko eusten deutso bere leialtasunari.
Zapalduen eskubideak defendatzen ditu
gose direnei ogia emoten. R/.

Jaunak askatzen ditu presoak,
Jaunak zabaltzen itsuen begiak,
Jaunak jasoten konkortuak,
Jaunak maitatzen zintzoak. R/.

Jaunak ditu etorkinak zaintzen, 
umezurtz eta alargunei zutik eusten,
baina gaiztoen nagusigoa iraultzen.
Jauna errege da betiko,
zure Jainkoa, Sion, errege menderen mendetan! R/.