2016/10/08

uz32c_016Sal 16, 1. 5-6. 8 eta 15

R/.  Esnatzean zure aurpegiaz aseko naz, Jauna.

Entzun, Jauna, nire justizia eskea,
aditu nire deadarra;
makurtu belarria nire otoitzera:
ez dot engainurik ezpanetan.  R/.

Sendo ditut oinak ezarritako bideetan,
ez dira aldendu nire urratsak zure arrastotik.
Deika nozu, Jainko, erantzuten deustazu-eta;
bihurtu nigana belarria, entzun nire berbea. R/.

Zaindu nagizu begi-ninia lez,
gorde ni zeure hegoen kerizpean.
Nik, barriz, zuzena nazala, 
zure aurpegia dot ikusiko,
iratzartzean zure presentziaz naz aseko. R/.