2050/04/16

Atari lez

Aldi nagusietako eta urtean zeharreko domeketan liturgian egiten diran salmoak eta euren antifonak aurkitu zeikez orri honetan.   (Aurrekoa...)
Probetxugarri badozuz, on egin deizuela. Eta zeuri eskerrak.


HEMENTXE AURKITU ZEIKEZ BATZUK
ABENDU-GABONAK GARIZUMALDIA PAKOALDIA SANTUAK
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0202Jaunaren aurkezpena
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3.  DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

12/08 Sortzez Garbia 5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

JAIOTZA EGUNA ERRAMU DOMEKEA 6. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 1.
-A-   -B-   -C-
EGUENGUREN ASENTSIO
-A-  -B-  -C-

URTE BARRI BARIKUGUREN PENTEKOSTE
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
PAZKO GAUA HIRUTASUN S.
-A-   -B-   -C-

EPIFANIA
GORPUTZ-ODOLAK
-A-   -B-   -C-

JAUNAREN BATEOA -A-   -B-   -C-


 


 

URTEAN ZEHAR
 1.  A  -  B  -  C  9.  A  -  B  -  C 18. A  -  B  -  C 27. A  -  B  -  C
 2.  A  -  B  -  C  10. A  -  B  -  C 19. A  -  B  -  C 28. A  -  B  -  C
 3.  A  -  B  -  C 11. A  -  B  -  C 20. A  -  B  -  C 29. A  -  B  -  C
 4.  A  -  B  -  C 12. A  -  B  -  C 21. A  -  B  -  C 30. A  -  B  -  C
 5.  A  -  B  -  C 13. A  -  B  -  C 22. A  -  B  -  C 31. A  -  B  -  C
 6.  A  -  B  -  C 14. A  -  B  -  C 23. A  -  B  -  C 32. A  -  B  -  C
 7.  A  -  B  -  C 15. A  -  B  -  C 24. A  -  B  -  C 33. A  -  B  -  C
 8.  A  -  B  -  C 16. A  -  B  -  C 25. A  -  C 34. A  -  B  -  C

17. A  -  B  -  C 26. A  -  B  -  C


SANTUENAK

08/06 ANTZALDATZEA


08/15
JASOKUNDE

2018/04/16

UZ34B


Sal 92,1ab.1cd-2.5

R/.    Errege da Jauna, jantzi da handikiro.
 


Errege da Jauna, jantzi da handikiro;
jantzi da Jauna, indarra dau gerriko. R/.


Lurbira Berak jarri dau sendo,
eta ez da kolokatuko.
Sendo dago betidanik zure aurkia,
Zu betidanik zara. R/.


Zure autormenak oso sinesgarri dira:
zure etxeari santutasuna dagokio, Jauna,
gizaldien gizaldietan. R/.

UZ33B


Sal 15, 5 eta 8. 9-10. 11

R/.    Zaindu nagizu, Jauna, babes bila nator-eta Zugana.
 


Jauna da nire ondare eta edontzia;
Zuk dozu eskuetan nire zoria.
Begi aurrean ipinten dot beti Jauna;
eskuman dodala, ez naiteke dardara. R/.


Horregaitik, alai dot bihotza, pozik barrena,
haragi honek ere bakean dau atsedena.
Ez dozu-eta nire bizia Leizera jaurtiko,
ezta zure zintzoa ustelak hartzen itziko. R/.


Bizirako bidea erakutsiko deustazu:
alaitasun betea zeure aurrean,
betiko atseginak zeure eskuman. R/.