2050/04/16

Atari lez

Aldi nagusietako eta urtean zeharreko domeketan liturgian egiten diran salmoak eta euren antifonak aurkitu zeikez orri honetan.   (Aurrekoa...)
Probetxugarri badozuz, on egin deizuela. Eta zeuri eskerrak.


HEMENTXE AURKITU ZEIKEZ BATZUK
ABENDU-GABONAK GARIZUMALDIA PAKOALDIA SANTUAK
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0202Jaunaren aurkezpena
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3.  DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0624 Joan Bateatzailea
12/08 Sortzez Garbia 5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

JAIOTZA EGUNA ERRAMU DOMEKEA 6. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 1.
-A-   -B-   -C-
EGUENGUREN ASENTSIO
-A-  -B-  -C-

URTE BARRI BARIKUGUREN PENTEKOSTE
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
PAZKO GAUA HIRUTASUN S.
-A-   -B-   -C-

EPIFANIA
GORPUTZ-ODOLAK
-A-   -B-   -C-

JAUNAREN BATEOA -A-   -B-   -C-


 


 


URTEAN ZEHAR
 1.  A  -  B  -  C  9.  A  -  -  C 18. A  -  B  -  C 27. A  -  B  -  C
 2.  A  -  B  -  C  10. A  -  B  -  C 19. A  -  B  -  C 28. A  -  B  -  C
 3.  A  -  B  -  C 11. A  -  B  -  C 20. A  -  B  -  C 29. A  -  B  -  C
 4.  A  -  B  -  C 12. A  -  B  -  C 21. A  -  B  -  C 30. A  -  B  -  C
 5.  A  -  B  -  C 13. A  -  B  -  C 22. A  -  B  -  C 31. A  -  B  -  C
 6.  A  -  B  -  C 14. A  -  B  -  C 23. A  -  B  -  C 32. A  -  B  -  C
 7.  A  -  B  -  C 15. A  -  B  -  C 24. A  -  B  -  C 33. A  -  B  -  C
 8.  A  -  B  -  C 16. A  -  B  -  C 25. A  -  C 34. A  -  B  -  C

17. A  -  B  -  C 26. A  -  B  -  C


SANTUENAK

08/06 ANTZALDATZEA


08/15
JASOKUNDE

2018/07/16

UZ-IX-B


Jo salteria, jo zaldabaia,
lirarekin zitara alaia.
Jo turuta hilbarrian,
hilbeteko gure jai-egunean.

Horixe da Israelen legea,
Jakoben Jainkoak erabagia,
Joseren familiari ezarritako araua
Egiptotik urten ebanean.

Berbeta ezezaguna entzuten dot:
«Bizkarretik kargea kendu neutsun,
zure besoak lan astunetatik askatu.
Zapaldurik zengozala, oihu egin zeustan,
eta askatu egin zindudazan.

Ez izan zure gogoan beste jainkorik,
ez eizu gurtu jainko arrotzik.
Neu naz Jauna, zure Jainkoa,
Egiptotik atara zinduzana».

2018/06/24

0624_Joan Bateatzailea


Sal 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15

R/. Gidatu ni, Jauna, betiko bidetik.
Jauna, Zuk aztertzen nozu eta ezagutzen:
badakizu noiz jesarten nazan eta noiz jagiten.
Urrundik sumatzen dozuz nire asmoak;
ohartzen zara noiz nabilen eta noiz natzan,
zehatz ezagutzen dozuz nire ibilbide guztiak. R/.


Zuk eratu deustazu barrua,
amaren sabelean eho nozu.
Eskerrak Zuri, harrigarriro egin nozulako,
miresgarriak dira zure egintzak! R/.


Barru-barruraino ezagutzen ninduzun,
nire hazur-maminak ez ziran Zuretzat ezkutu,
isilpean eratzen niharduala,
lurraren  barruan ehunduz nindoala. R/.


2018/06/04

UZ10B
R/.           JAUNAGAN DAGO ERRUKIA
HARENGAN ASKATASUN UGARIA
 


Erantzun salmoaBarru-barrutik zuri dagitsut oihu, Jauna,
entzun, Jauna, nire deadarra.
Begoz adi zure belarriak
nire oihu-eskarira.   R/.

Gure erruak gogoan badaukazuz, Jauna,
nor dagoke zutik, Jauna?
Baina parkamena zeugan daukazu,
   Israelen Jainko,
zu begirunez zerbidu zaiguzan.    R/.

Jaunagan itxaroten nago,
nire barrua haren hitzaren zain dago.
Gau-mutila goiz-argiaren zain dago:
nire gogoa Jaunaren zainago.   R/.

Gau-mutila goiz-argiaren zain dago:  
Israel Jaunaren zain holan bego.
Jaunagan dago errukia,  
harengan askatasun ugaria.
Berak utziko dau Israel askaturik,
egin ditun hoben guztietatik.   R/.