2050/04/16

Atari lez

Aldi nagusietako eta urtean zeharreko domeketan liturgian egiten diran salmoak eta euren antifonak aurkitu zeikez orri honetan.   (Aurrekoa...)
Probetxugarri badozuz, on egin deizuela. Eta zeuri eskerrak.


HEMENTXE AURKITU ZEIKEZ BATZUK
ABENDU-GABONAK GARIZUMALDIA PAKOALDIA SANTUAK
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0202Jaunaren aurkezpena
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3.  DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0624 Joan Bateatzailea
12/08 Sortzez Garbia 5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

JAIOTZA EGUNA ERRAMU DOMEKEA 6. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 1.
-A-   -B-   -C-
EGUENGUREN ASENTSIO
-A-  -B-  -C-

URTE BARRI BARIKUGUREN PENTEKOSTE
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
PAZKO GAUA HIRUTASUN S.
-A-   -B-   -C-

EPIFANIA
GORPUTZ-ODOLAK
-A-   -B-   -C-

JAUNAREN BATEOA -A-   -B-   -C-


 


 


URTEAN ZEHAR
 1.  A  -  B  -  C  9.  A  -  -  C 18. A  -  B  -  C 27. A  -  B  -  C
 2.  A  -  B  -  C  10. A  -  B  -  C 19. A  -  B  -  C 28. A  -  B  -  C
 3.  A  -  B  -  C 11. A  -  B  -  C 20. A  -  B  -  C 29. A  -  B  -  C
 4.  A  -  B  -  C 12. A  -  B  -  C 21. A  -  B  -  C 30. A  -  B  -  C
 5.  A  -  B  -  C 13. A  -  B  -  C 22. A  -  B  -  C 31. A  -  B  -  C
 6.  A  -  B  -  C 14. A  -  B  -  C 23. A  -  B  -  C 32. A  -  B  -  C
 7.  A  -  B  -  C 15. A  -  B  -  C 24. A  -  B  -  C 33. A  -  B  -  C
 8.  A  -  B  -  C 16. A  -  B  -  C 25. A  -  C 34. A  -  B  -  C

17. A  -  B  -  C 26. A  -  B  -  C


SANTUENAK

08/06 ANTZALDATZEA


08/15
JASOKUNDE

2018/12/14

Familia Santua_CSal 127, 1-2. 3. 4-5
R/.    Dohatsu Jaunaren bildur dana, haren bideetan dabilena!
(edo)


Dohatsu Jaunaren bildur dana,
haren bideetan dabilena!
Zure eskuen lana dozu-eta jango,
zoriontsu izango zara eta ondo jatzu joango. R/.

Zure emaztea, mahasti emonkorraren antzean,
zure etxe barruan;
zure seme-alabek badirudie olibo-kimu,
zure mahai inguruan. R/.

Begira, holan izango da bedeinkatua gizakia,
Jaunari bildur deutsana.
Jaunak Siondik bedeinkatu zagizala,
Jerusalem dohatsu ikusiz beti bizi zaitezala. R/.2018/11/27

Abendua02CR/.     Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde,
          eta pozarren gagoz!


Jaunak Sionen zoria aldatu ebanean,
amesetan lez gengozan.
Barrez bete jakun orduan ahoa,
poz-oihuz mihina.   R/.


Jentil-herrietan ere esan eben:
«Handikiro jokatu dau Jaunak hareen alde».
Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde,
eta pozarren gagoz!   R/.


Aldatu, Jauna, gure zoria,
euri-jasek basamortua lez.
Malkoz erein ebenek
pozez dabe batzen.   R/.


Negarrez joan ziran,
hazi-zorroa eroanez;
poz-oihuka datoz,  
gari-balak ekarriz.   R/.