2020/03/11

atari lez


Aldi nagusietako eta urtean zeharreko domeketan liturgian egiten diran salmoak eta euren antifonak aurkitu zeikez orri honetan.
Probetxugarri badozuz, on egin deizuela. Eta zeuri eskerrak.


HEMENTXE AURKITU ZEIKEZ BATZUKABENDU-GABONAK GARIZUMALDIA PAKOALDIA SANTUAK
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0202Jaunaren aurkezpena
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3.  DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
12/08 Sortzez Garbia 5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
JAIOTZA EGUNA ERRAMU DOMEKEA 6. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
GABON OSTEKO 1.
-A-   -B-   -C-
EGUENGUREN ASENTSIO
-A-  -B-  -C-

URTE BARRI BARIKUGUREN PENTEKOSTE
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
PAZKO GAUA HIRUTASUN S.
-A-   -B-   -C-

EPIFANIA
GORPUTZ-ODOLAK
-A-   -B-   -C-
JAUNAREN BATEOA -A-   -B-   -C-
 


 
URTEAN ZEHAR
 1.  A  -  B  -  C  9.  A  -  B  -  C 18. A  -  B  -  C 27. A  -  B  -  C
 2.  A  -  B  -  C  10. A  -  B  -  C 19. A  -  B  -  C 28. A  -  B  -  C
 3.  A  -  B  -  C 11. A  -  B  -  C 20. A  -  B  -  C 29. A  -  B  -  C
 4.  A  -  B  -  C 12. A  -  B  -  C 21. A  -  B  -  C 30. A  -  B  -  C
 5.  A  -  B  -  C 13. A  -  B  -  C 22. A  -  B  -  C 31. A  -  B  -  C
 6.  A  -  B  -  C 14. A  -  B  -  C 23. A  -  B  -  C 32. A  -  B  -  C
 7.  A  -  B  -  C 15. A  -  B  -  C 24. A  -  B  -  C 33. A  -  B  -  C
 8.  A  -  B  -  C 16. A  -  B  -  C 25. A  -  B  -  C 34. A  -  B  -  C

17. A  -  B  -  C 26. A  -  B  -  C


SANTUENAK

08/06 ANTZALDATZEA


08/15
JASOKUNDE2017/11/09

uz34a

Sal 22, 1-3. 4. 5. 6

R/.    Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean.
Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean;
larre gurietan etzunazoten nau,
ur-bazter nasaira eroaten
eta indarrak barritzen;
bide segurutik naroa,
bere izenari ohore eginez. R/.

Ibar baltz-ilunean banabil ere,
ez naz gaitzaren bildur,
Zu nigaz zagoz-eta:
zure artzain-makileak nasaitzen nau. R/.

Mahaia atontzen deustazu
arerioen begi-bistan;
orioz igurtziten deustazu burua,
gainezka dot kopea. R/.

Zoriona eta maitasuna ditut lagun,
bizitzako egun guztietan,
eta Jaunaren etxean biziko naz
amaibako egunetan. R/.uz33a
Sal 127, 1-2. 3. 4-5

R/.    Zorionekoa Jaunari begirunea deutsona.

 
Zorionekoa Jaunari begirunea deutsona
eta haren bideetan dabilena!
Zeure lanaren frututik jango dozu,
zoriontsu izango zara eta ondo joango jatzu. R/.

Emaztea mahatsondo emonkorraren antzeko
zure etxe barruan;
seme-alabak orio-kimuen antzeko
zure mahai inguruan. R/.

Hara zelan izango dan bedeinkatua
Jaunari begirunea deutson gizona!
Bedeinkatu zagizala Jaunak Siondik,
gozatu zaitezala Jerusalemen zorionaz
zeure bizitzako egun guztietan. R/.