2050/04/16

Atari lez

Aldi nagusietako eta urtean zeharreko domeketan liturgian egiten diran salmoak eta euren antifonak aurkitu zeikez orri honetan.   (Aurrekoa...)
Probetxugarri badozuz, on egin deizuela. Eta zeuri eskerrak.


HEMENTXE AURKITU ZEIKEZ BATZUK
ABENDU-GABONAK GARIZUMALDIA PAKOALDIA SANTUAK
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
1. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0202Jaunaren aurkezpena
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
3.  DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
4. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
0624 Joan Bateatzailea
12/08 Sortzez Garbia 5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
5. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

JAIOTZA EGUNA ERRAMU DOMEKEA 6. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 1.
-A-   -B-   -C-
EGUENGUREN ASENTSIO
-A-  -B-  -C-

URTE BARRI BARIKUGUREN PENTEKOSTE
-A-   -B-   -C-

GABON OSTEKO 2. DOMEKEA
-A-   -B-   -C-
PAZKO GAUA HIRUTASUN S.
-A-   -B-   -C-

EPIFANIA
GORPUTZ-ODOLAK
-A-   -B-   -C-

JAUNAREN BATEOA -A-   -B-   -C-


 


 


URTEAN ZEHAR
 1.  A  -  B  -  C  9.  A  -  -  C 18. A  -  B  -  C 27. A  -  B  -  C
 2.  A  -  B  -  C  10. A  -  B  -  C 19. A  -  B  -  C 28. A  -  B  -  C
 3.  A  -  B  -  C 11. A  -  B  -  C 20. A  -  B  -  C 29. A  -  B  -  C
 4.  A  -  B  -  C 12. A  -  B  -  C 21. A  -  B  -  C 30. A  -  B  -  C
 5.  A  -  B  -  C 13. A  -  B  -  C 22. A  -  B  -  C 31. A  -  B  -  C
 6.  A  -  B  -  C 14. A  -  B  -  C 23. A  -  B  -  C 32. A  -  B  -  C
 7.  A  -  B  -  C 15. A  -  B  -  C 24. A  -  B  -  C 33. A  -  B  -  C
 8.  A  -  B  -  C 16. A  -  B  -  C 25. A  -  C 34. A  -  B  -  C

17. A  -  B  -  C 26. A  -  B  -  C


SANTUENAK

08/06 ANTZALDATZEA


08/15
JASOKUNDE

2018/09/17

Abenduko 2. domekea /B


Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

R/.    Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu,
    zure salbamena emoiguzu.

 


Entzungo dot Jainkoak dinoana:
Jaunak bakea agintzen deutse.
Hurrean dabe salbamena begirune deutsoenek;
bai, gure lurraldean kokatuko da Jaunaren aintza. R/.

Maitasunak eta leialtasunak topo dabe egiten,
justiziak eta bakeak alkar besarkatzen.
Leialtasuna lurretik erneten da,
justizia zerutik jaisten. R/.

Jaunak emongo dau euria,
eta gure lurrak ekarriko dau uzta.
Haren aurretik joango da justizia,
haren urratsei jarraituko deutse ondoizateak.R/.

Abenduko 1. domekea /BErantzun salmoa (Ps 79)

R/.    Zure indarrari eragiozu, zatoz eta salbau gagizuz.
Jainko, birbiztu gagizuz;
salbau gaitezan, zure begia leun agertu egizu.
Israel go Artzain, entzun eiguzu,
Kerubin gainean jesarri zara,
zure indarrari eragiozu,
zatoz eta salbau gagizuz. R/.

Bihurtu zakiguz, gudari taldeen Jainko,
begira zerutik, ikusi,
mahatsondo honi agertu zakioz:
zeure eskuz aldatu dozun aldaska honi,
Zeuk indartu dozun landareari. R/.

Emoiozu eskua, aukeratu dozun gizonari,
Zeuk indartu dozun giza semeari.
Ez gara Zugandik urrunduko,
emoiguzu bizia eta zure izena dogu deituko. R/.